baner
/>

JAVNI POZIV za davanje u zakup nepokretnosti - dio poslovnog prostora radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti

Opština Žabljak daje u zakup nepokretnost, za potrebe obavljanja ugostiteljske djelatnosti na period od 18 mjeseci - dio poslovnog prostora u površini od 120 m2, evidentiranog u katastru nepokretnosti kao poslovni prostor u privredi, prizemlje 346 m2, PD 4, lociranog na katastarskoj parceli br. 3439/1, upisanog u "V" listu Lista nepokretnosti br 201 KO Žabljak I.
Detaljnije u dokumentu

Dokument
Nazad