baner
/>

Kontakti

Opština Žabljak

Trg durmitorskih ratnika 1, 84220 Žabljak, Crna Gora

+382 (0) 52/360-102 predsjednikzabljak@gmail.com zabljak.me
logo
SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE
- Darko Šljivančanin -
tel/ fax: 052-361-040
e-mail: potpredsjednikzabljak@gmail.com

MENADŽERKA OPŠTINE
-Gorica Kotlica-
tel: 052-361-978
e-mail: menadzer@zabljak.me

SAMOSTALNA SAVJETNCA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
-Dijana Leković-
tel: 052-361-978
e-mail: sluzbenikzaler@zabljak.me

ZAŠTITNIK IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA OPŠTINE
-Mirčeta Tomčić-
tel: 052- 361-330
e-mail: mircetatomcic@gmail.com

SAMOSTALNA SAVJETNICA I ZA JAVNE NABAVKE 
-Tatjana Vojinović-
tel: 069 -339 -897
e-mail: tatjana_vojinovic@yahoo.com 

VIŠA SAVJETNICA III ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
-Dijana Vuković-
tel: 067 570 242
e-mail:  sluzbapredsjednikazb@gmail.com; biczabljak@gmail.com

VIŠI SAVJETNIK III ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
-Bojan Vemić-
tel: 069 640 644
e-mail: sluzbapredsjednikazb@gmail.com; biczabljak@gmail.com

TEHNIČKA SEKRETARKA
- Stojanka Karadzić-
tel/fax : 052- 360-102
            
SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA 

GLAVNI ADMINISTRATOR
- Goran Vujičić -
tel/fax: 052-361-130
tel: 069-339-894

SAMOSTALNA SAVJETNICA II ZA DRUGOSTEPENI POSTUPAK
Snežana Tomčić
tel: 052- 360-102 
e-mail:gazabljak@gmail.com

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA  FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ
- Jelena Bojović -
tel/fax : 052-361-977
e-mail: finansijezabljak@gmail.com

SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE
-Nikola Dubljević-
tel: 069-198-303
e-mail: nikola_zb@t-com.me

SAMOSTALNI SAVJETNIK I ZA UTVRĐIVANJE I KONTROLU POREZA NA NEPOKRETNOSTI 
-Žarko Svrkota-
tel: 052 360 180
e-mail: zarkosluzbeni@gmail.com

INSPEKTOR ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA
-Koviljka Bošković-
tel: 052- 360-180
e-mail: 
finansijezabljak@gmail.com

SAMOSTALNI SAVJETNIK II ZA NAPLATU I KONTROLU POREZA TURISTIČKE TAKSE
-Bojan Stevović-
tel: 069-269-256
e-mail: bojan_stevovic@hotmail.com
 
ŠEF RAČUNOVODSTVA
-Milan Pavićević-
tel: 052- 361- 717

ŠEF TREZORA I BUDŽETA
-Vladimir Gagović-
tel: 051-361-717 


SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE 

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA UREĐENJE PROSTORA, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE
-Sava Zeković –
tel/fax : 052-361-419
e-mail: savazekovic@gmail.com

SAVJETNIK ZA URBANIZAM
-Vesko Dedeić-
tel: 069 -355 -746
e-mail: urbanizamzb@t-com.me

SAMOSTALNA SAVJETNICA I ZA STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Stanojka Vemić-
tel: 052-361-330
e-mail: stanojkavemic@zabljak.me

SAMOSTALNA SAVJETNICA I ZA PRAVNE POSLOVE
-Dušica Šćepanović-
tel: 052 361 222
e-mail: urbanizamzabljak@t-com.me

SAMOSTALNA SAVJETNICA II ZA GRAĐEVINARSTVO
-Vukica Lalović-
tel:052 361 222
e-mail: vukicalalovic1@gmail.com

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
-Milica Šljivančanin- 
tel: 052- 361 - 918

ARHIVA
-Ljiljana Smolović-
tel: 052- 361- 271 

SAVJETNIK ZA OBRAZOVANJE I PREVENCIJU NARKOMANIJE
-Ljeposava Miljić-
tel: 069- 886 -637


IT SEKTOR
-Nikola Pješivac-
tel: 067-211-287-

SAMOSTALNA SAVJETNICA III ZA NORMATIVNU DJELATNOST I RADNE ODNOSE
-Ana Vemić-
tel: 069 608 897
e-mail: anavemic89@yahoo.com
 
VIŠI NAMJEŠTENIK - PORTIR
-Goran Grbović-
tel: 067 224 148

SAVJETNIK I ZA SPORT I KULTURU
-Vidomir Španjević
tel: 067 400 514

SAMOSTALNI REFERENT - KURIR
-Predrag Ćosović-
tel: 069 571 679

NAMJEŠTENICA - ČISTAČICA
-Ivana Ćurić-
069 328 215

NAMJEŠTENICA - ČISTAČICA
-Milomirka Roćen-

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Ivan Popocvić
tel: 052-361-969

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
- Žana Svrkota–
tel: 052-361-058
e-mail: sekretarsozabljak@gmail.com

SEKRETAR RADNIH TIJELA
-Veselin Joksimović-

ARHIVAR
-Novosel Vida-
tel: 067 388 597

VOZAČ-DOSTAVLJAČ
Stevović Živko
067 091 035

AGROBIZNIS INFO CENTAR

SAMOSTALNI SAVJETNIK I ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
-Darko Stijepovic-
tel:052 - 361- 101
e-mail: agrobizniszb@gmail.com

ASISTENT
-Dijana Ostojić-
e-mail: agrobizniszb@gmail.com


SLUZBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

NAČELNIK
-Drago Popovic- 
tel: 067 9091 006
e-mail: sluzbazastitezabljak@gmail.com

JU.CENTAR ZA KULTURU ŽABLJAK

DIREKTOR 
- Jovana Pavlović –
tel/fax: 051- 361- 057
e-mail: czkzabljak@gmail.com 

JP ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE 

DIREKTOR
- Dragan Papić –
tel: 052-361-179 
     067 393 425
email: doo.kivzabljak@gmail.com 

TURISTIČKA ORGANIZACIJA ŽABLJAK
DIREKTOR
- Stojan Abazović –
tel: 052-361-802
e-mail: durmitor1@t-com.me
            tocgzabljak@gmail.com

KOMUNALNA POLICIJA

  NAČELNIK
 Milika Ostojić
tel: 052-361-505

INSPEKTOR
Mile Leković
tel: 069 549 206
e-mail: milelekovic1963@gmail.com

POLICAJCI
-Slavko Pavlović-
tel: 067 171 009
e-mail: spavlovic@gmail.com

-Slobodan Poleksić-
tel: