baner
/>

Obavještenje za zainteresovanu javnost 1 - TS


Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

Da je „Crnogorski elektrodistributivni sistem” d.o.o. Podgorica kao nosilac projekta podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje TS 10/0,4 kV, 1(2)x630 kVA „Usijek - Nova” sa uklapanjem u VN mrežu, KO Žabljak I, KO Motički Gaj I, Opština Žabljak.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, Trg durmitorskih ratnika 1, kancelarija broj 8, radnim danima od 11 do 13 časova i na web sajtu Opštine Žabljak.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak i u elektronskoj formi na e-mail: stanojkavemic@zabljak.me je 25.11.2023. godine.

 

SEKRETAR,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Sava Zeković
Prilog preuzmite u dokumentu

Dokument
Nazad