baner
/>

Obavještenje za zainteresovanu javnost 1 - Fiksna radiokomunikaciona stanica „Tmajevci”

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

Da je Crnogorski Telekom A.D. iz Podgorice kao nosilac projekta podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za postavljanje fiksne radiokomunikacione stanice na mikrolokaciji „Tmajevci”, dio kat. parcele br. 1816/38 KO Žabljak I, opština Žabljak.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, Trg durmitorskih ratnika 1, kancelarija broj 8, radnim danima od 11 do 13 časova i na web sajtu Opštine Žabljak.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak i u elektronskoj formi na e-mail: stanojkavemic@zabljak.me je 12.07.2024. godine.

SEKRETAR,

   Sava Zeković


Fajl je u dokumentu

Dokument
Nazad