baner
/>

Konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenja Trga durmitorskih ratnika u Žabljaku

Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,Sl. list CG', br. 64/17, 44/18. 63/18 i 82/20), člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rešenje (,,Sl. list CG', br.19/18),i Odluke Predsjednika Opštine Žabljak o raspisivanju konkursa za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenja Trga durmitorskih ratnika u Žabljaku, Opšina Žabljak raspisuje 

Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Trga durmitorskih ratnika u Žabljaku

Predmet konkursa je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za uredjenje i rekonstrukciju Trga durmitorskih ratnika u Žabljaku.
Konkurs je nacionalni, opšti, jednostepeni i anonimni.

Nagradni fond iznosi 14.000,00€ i biće raspodijeljen na sledeći način:

I nagrada – 7.500,00€

II nagrada – 3.500,00€

III nagrada – 2.000,00€

Dva otkupa  po 500,00€

Konkurs je otvoren od 29.09.2023 godine ( petak), rok za predaju radova je 4. decembar 2023. Godine (23:59h, ponedjeljak).

Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove definisane Raspisom konkursa i Konkursnim zadatkom.

LINK ZA DOWNLOAD: 
https://drive.google.com/file/d/1gSnQhL7DJiAeoldq22JtMAs1br2p8h4J/view?usp=drive_link

Dokument
Nazad