baner
/>

Konkurs, Aplikaciona forma i obrazac NVO 2023

Na osnovu člana 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama opštine Žabljak ( ,,Sl.list CG - opštinski propisi" br.23/07 i 7/14) Predsjednik opštine Žabljak raspisuje Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2023.godini.
Detaljnije u dokumentu.

Dokument
Nazad