baner
/>

JAVNI POZIV za davanje u zakup nepokretnosti - zemljišta radi postavljanja privremenog objekta bazne stanice za mobilnu telefoniju

Opština Žabljak daje u zakup nepokretnosti -zemljište, radi postavljanja privremenog objekta bazne stanice za mobilnu telefoniju, na dijelu katastarske parcele broj 1816/38, upisane u listu nepokretnosti broj 194 KO Žabljak I u površini od 64 m2, svojina Država Crna Gora sa pravom raspolaganja Opština Žabljak. Opširnije u dokumentu.

Dokument
Nazad