baner
/>

Urbanizam

UTU, GRAĐEVINSKE DOZVOLE I UPOTREBNE DOZVOLE

UTU, GRAĐEVINSKE DOZVOLE I UPOTREBNE DOZVOLE - INFORMACIJE I KONTAKTI
UTU, GRAĐEVINSKE DOZVOLE I UPOTREBNE DOZVOLE - IZVJEŠTAJI
UTU, GRAĐEVINSKE DOZVOLE I UPOTREBNE DOZVOLE 2021 - URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI - TABELA 2021
UTU, GRAĐEVINSKE DOZVOLE I UPOTREBNE DOZVOLE 2021 - UPOTREBNE DOZVOLE - TABELA 2021
GRAĐEVINSKE DOZVOLE - SKENIRANI AKTI 2013
TABELA Urbanističko Tehnički Uslovi 2013
URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI - SKENIRANI AKTI 2014.
TABELA - Urbanističko Tehnički Uslovi 2014
Zahtjevi za UTU 2015.godina
Zahtjevi građana za izdavanje građevinskih dozvola za 2015 godinu
GRAĐEVINSKE DOZVOLE - SKENIRANI AKTI 2016
Zahtjevi građana za izdavanje građevinskih dozvola za 2016. godinu
UTU GRAĐEVINSKE DOZVOLE I UPOTREBNE DOZVOLE ZA 2017. GODINU
UTU, GRAĐEVINSKE DOZVOLE I UPOTREBNE DOZVOLE 2019 URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI - TABELA 2019
UTU, GRAĐEVINSKE DOZVOLE I UPOTREBNE DOZVOLE TABELA 2019
UTU, GRAĐEVINSKE DOZVOLE I UPOTREBNE DOZVOLE 2020 - URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI - TABELA 2020
UTU, GRAĐEVINSKE DOZVOLE I UPOTREBNE DOZVOLE 2020 - UPOTREBNE DOZVOLE - TABELA 2020