baner
/>

Skupština opštine Žabljak

 • Predsjednik SO Žabljak
 • Sekretar skupštine
 • Saziv Skupštine opštine Žabljak
 • Radna tijela skupštine
 • Skupštinska služba
 • SKUPŠTINA OPŠTINE USVOJENE ODLUKE NA SKUPŠTINSKIM ZASIJEDANJIMA
 • Zapisnici sa sjednica Skupštine opštine Žabljak
 • Program rada Skupštine
 • STATUT OPŠTINE ŽABLJAK
 • Poslovnik Skupštine opštine Žabljak
 • Aktuelnosti

SKUPŠTINA OPŠTINE USVOJENE ODLUKE NA SKUPŠTINSKIM ZASIJEDANJIMA

USVOJENE ODLUKE NA SKUPŠTINSKIM ZASIJEDANJIMA 2021

USVOJENE ODLUKE NA SKUPŠTINSKIM ZASIJEDANJIMA 2019

USVOJENE ODLUKE NA SKUPŠTINSKIM ZASIJEDANJIMA 2018

USVOJENE ODLUKE NA SKUPŠTINSKIM ZASIJEDANJIMA 2017

USVOJENE ODLUKE NA SKUPŠTINSKIM ZASIJEDANJIMA 2016

OPŠTINSKE ODLUKE - USVOJENE ODLUKE NA SKUPŠTINSKIM ZASIJEDANJIMA 1

USVOJENE ODLUKE NA SKUPŠTINSKIM ZASIJEDANJIMA 2014