baner
/>

Skupština opštine Žabljak

 • Predsjednik SO Žabljak
 • Sekretar skupštine
 • Saziv Skupštine opštine Žabljak
 • Radna tijela skupštine
 • Skupštinska služba
 • SKUPŠTINA OPŠTINE USVOJENE ODLUKE NA SKUPŠTINSKIM ZASIJEDANJIMA
 • Zapisnici sa sjednica Skupštine opštine Žabljak
 • Program rada Skupštine
 • STATUT OPŠTINE ŽABLJAK
 • Poslovnik Skupštine opštine Žabljak
 • Aktuelnosti

Predsjednik SO Žabljak

Predsjednik SO Žabljak
Ivan Popović
Predsjednik SO Žabljak

Ivan Popović je rođen 01.01.1989. u Žabljaku. Osnovnu školu i gimnaziju završio na Žabljaku. Diplomirani je inženjer šumarstva Univerziteta u Beogradu. Do sada radio u firmi Eko - Plod, Bijelo Polje. Radio i bavio se terenskim popisom i mjerenjem, taksacijom (inventurom) šuma. Od 2017. godine radi u Upravi za šume Crne Gore, kao inženjer u Područnoj jedinici Pljevlja a zatim kao šef Područne jedinice  Uprave za šume Žabljak.
Oženjen je i otac jednog djeteta.

Telefon: 052/361 -969
 
E-mail: skupstinaopstinezabljak@gmail.com

Postavite pitanje