baner
/>

Skupština opštine Žabljak

 • Predsjednik SO Žabljak
 • Sekretar skupštine
 • Saziv Skupštine opštine Žabljak
 • Radna tijela skupštine
 • Skupštinska služba
 • SKUPŠTINA OPŠTINE USVOJENE ODLUKE NA SKUPŠTINSKIM ZASIJEDANJIMA
 • Zapisnici sa sjednica Skupštine opštine Žabljak
 • Program rada Skupštine
 • STATUT OPŠTINE ŽABLJAK
 • Poslovnik Skupštine opštine Žabljak
 • Aktuelnosti

Predsjednik SO Žabljak

Predsjednik SO Žabljak
Vidoje Tomčić
Predsjednik SO Žabljak
 
Rođen 27.04.1961. godine, Mala Crna Gora, Žabljak.
Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1985. godine.
Do sad radio kao: komercijalista u preduzeću SKI Centar Durmitor, Savjetnik u Upravi prihoda, Republički tržišni inspektor, direktor Šumske uprave, direktor Šumskog preduzeća a.d. Žabljak i Rukovodilac Centra za Socijalni rad Žabljak.
 
Oženjen, otac troje djece.
 
Telefon: 052/361 -969
 
E-mail: vidoje.tomcic@gmail.com

Postavite pitanje