baner
/>

PROAKTIVNI PRISTUP INFORMACIJAMA ČLAN 12 ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

int(222) int(223) int(230) int(227) int(228) int(224) int(225) int(226) int(233) int(229)
Javni registri i javne evidencije
Programi i planovi rada
Izvještaji i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz svoje nadležnosti
Nacrti, predlozi i konačne tekstove strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođenje
Nacrti i predlozi zakona i drugih propisa, kao i mišljenja eksperata na te propise
Pojedinačni akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom
Rješenja i druge pojedinačne akte koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica
Informacija kojoj je po zahtjevu pristup odobren
Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima
Spisak javnih funkcionera i njihovih zarada