baner
/>

MEĐUNARODNA SARADNJA

Opština Žabljak je registrovana u PADOR-u

Opština Žabljak registrovana je u PADOR ('Potential Applicant Data Online Registration') bazi podataka pri Evropskoj komisiji. EuropeAid ID (Identifikacioni broj) Opštine Žabljak je ME-2010-EOK-3009564752

Saradnja sa UDNPIJEM U Crnoj Gori PROJEKTI SARADNJA SA REPUBLIKOM KINOM SARADNJA SA REPUBLIKOM ITALIJOM SARADNJA SA REPUBLIKOM SLOVENIJOM OPŠTINE POBRATIMI