baner
/>

Saradnja sa Republikom Italijom

Opština Žabljak ima veoma dobru saradnju sa Republikom Italijom i njenim Ministarstvom za zaštitu životne sredine,kopna i mora. 
Kao rezultat te saradnje je realizacija više projekata od kojih se izdvajaju: 
Rekonstrukcija turist- biroa na Žabljaku, 
Master plan održivog razvoja turizma u Opštini Žabljak, 
Akcioni plan održive energije za Opštinu Žabljak,
Stijene za sportsko penjanje na Pirlitoru i
Projekat „Stvaranje održive turističke mreže na Žabljaku“ u okviru koga imamo dva manja projekta : park u centru grada i Eko koliba.