baner
/>

Contacts

Municipality Žabljak

Trg durmitorskih ratnika 1, 84220 Žabljak, Crna Gora

+382 (0) 52/360-102 +382 (0) 52/360-103 sozabljak@t-com.me zabljak.me
logo
SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE
- Vasilije Jakšić -
tel/ fax: 052-361-040
e-mail: sozabljak@t-com.me

MENADŽERKA OPŠTINE
-Gorica Vuković-
tel: 052-361-978
e-mail: predsjednikzb@gmail.com
e-mail: goricavukovic@zabljak.me
e-mail: sozabljak@t-com.me

SAMOSTALNI SAVJETNIK I ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
-Branislav Ćeranić-
tel: 052-361-978
e-mail: sluzbenikzaler@zabljak.me
e-mail: predsjednikzb@gmail.com
e-mail: sozabljak@t-com.me

TEHNIČKA SEKRETARKA
- Stojanka Karadzić-
tel/fax : 052- 360-102
            052- 360-103

SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA 

GLAVNI ADMINISTRATOR
- Goran Vujičić -
tel/fax: 052-361-130
tel: 069-339-894


SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA  FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ
- Jelena Bojović -
tel/fax : 052-361-977
e-mail: sozabljak@t-com.me      e-mail: finansijezabljak@gmail.com

SAVJETNIK ZA UTVRĐIVANJE I KONTROLU POREZA ZA NEPOKRETNOSTI
-Marija Radulović-
tel: 052- 360-180 
e-mail: finansijezabljak@gmail.com

SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE


INSPEKTOR ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA
-Koviljka Bošković-
tel: 052- 360-180
e-mail: 
finansijezabljak@gmail.com

ŠEF RAČUNOVODSTVA
-Milan Pavićević-
tel: 052- 361- 717

ŠEF TREZORA I BUDŽETA
-Vladimir Gagović-
tel: 051-361-717 


SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE 

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA UREĐENJE PROSTORA, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE
-Sava Zeković –
tel/fax : 052-361-419

SAVJETNIK ZA GRAĐEVINARSTVO 
-Tatjana Vojinović-
tel: 069 -339 -897
e-mail: tatjana_vojinovic@yahoo.com 

SARADNIK ZA URBANIZAM
-Vesko Dedeić-
tel: 069 -355 -746
e-mail: urbanizamzb@t-com.me

SAMOSTALNI SAVJETNIK I ZA STAMBENE POSLOVE, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I KOMUNALNI INSPEKTOR I
Stanojka Vemić-
tel: 052-360-330
e-mail: urbanizamzabljak@t-com.me

SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I ZASTUPNIK OPSTINE
-Mirčeta Tomčić-
tel: 052- 361-330
e-mail: opstina-zastupnik@t-com.me

SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE
-Dušica Šćepanović-
tel: 069-643-301
e-mail: urbanizamzabljak@t-com.me


SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
-Slađana Knežević- 
tel: 052- 361 - 918

ARHIVA
-Ljiljana Smolović-
tel: 052- 361- 271 

SAVJETNIK ZA OBRAZOVANJE I PREVENCIJU NARKOMANIJE
-Ljeposava Miljić-
tel: 069- 886 -637

BORAČKO-INVALIDSKA I SOCIJALNA ZASTITA 
-Dragomir Vuković-
tel: 052 - 361- 271

IT SEKTOR
-Nikola Pješivac-
tel: 067-211-287-

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
- Vidoje Tomčić –
tel: 052-361-969

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
- Mile Leković–
tel: 052-361-058

SEKRETAR RADNIH TIJELA
-Veselin Joksimović-

ARHIVAR
-Novosel Vida-

VOZAČ-DOSTAVLJAČ
Stevović Živko

AGROBIZNIS INFO CENTAR

SAMOSTALNI SAVJETNIK I ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
-Darko Stijepovic-
tel:052 - 361- 101
e-mail: agrobizniszb@gmail.com

SAMOSTALNA SAVJETNICA III ZA PODRŠKU POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA
-Dijana Leković-
e-mail: agrobizniszb@gmail.com
e-mail: dijanalekovic@yahoo.com
tel: 069 854 854

SLUZBA ZASTITE 
-Drago Popovic- 
tel: 067 9091 006
e-mail: sluzbazastitezabljak@gmail.com

JU.CENTAR ZA KULTURU ŽABLJAK- direktor 
- Miroje Dzabasan –
tel/fax: 051- 361- 057
e-mail: czkzabljak@gmail.com 

JP ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE- direktor
- Radovan Bošković –
tel: 052-361-179 

TURISTIČKA ORGANIZACIJA ŽABLJAK-direktor
- Vanja Šarović –
tel: 052-361-802
e-mail: durmitor1@t-com.me

KOMUNALNA POLICIJA

  NAČELNIK
 Milika Ostojić
tel: 052-361-505

POLICAJCI
-Slavko Pavlović-
tel: 067-909-10-09


-Slobodan Poleksić-