baner
/>

1. Obavještenje za zainteresovanu javnost

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

Da je „MMIG COMMERCE” D.O.O. iz Žabljaka kao nosilac projekta podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za objekat u kome se obavlja održavanje i opravka motornih vozila (auto-servis) koji se nalazi na kat. parceli br. 3097/2 KO Žabljak I.U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, Trg durmitorskih ratnika 1, kancelarija broj 8, radnim danima od 11 do 13 časova i na web sajtu Opštine Žabljak.Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak i u elektronskoj formi na e-mail: stanojkavemic@zabljak.me je 07.09.2023. godine.

SEKRETAR,

Sava Zeković

Dokument
Nazad