baner
/>

Javna rasprava - Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Na osnovu člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20), Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak

 

O B A V J E Š T A V A

ZAINTERESOVANU JAVNOST

 

          Da će se javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta održati u periodu od 15.05. do 30.05.2023. godine.

          Nacrto Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta objavlje je na internet stranici Opštine Žabljak www.zabljak.me.

          Sve primjedbe, predloge i sugestije možete dostaviti u pisanoj formi  Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak, na adresu: Trg durmitorskih ratnika br.1, Žabljak ili na e-mail adresu: urbanizamzb@t-com.me ili na pisarnici Opštine Žabljak kancelarija br.10 (stara zgrada Opštine), tokom javne rasprave.

          Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,održaće se dana 30.05.2023. godine sa početkom u 11 časova u sali Skupštine opštine Žabljak.

 

Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine

i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak

Detaljnije u dokumentu

Dokument
Nazad