baner
/>

JAVNA TRIBINA O ELABORATU - Obavještenje

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, br. 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

          Da je Opština Žabljak kao nosilac projekta podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat:“Izgradnja deponije građevinskog otpada, pretovarne stanice za komunalni otpad i dodatne kade za odlaganje komunalnog otpada na djelovima katastarskih parcela broj 1800/1, 1603/1, 1603/16, 1803/18, 1816/1, 1816/28 KO Žabljak I, u zahvatu PUP-a Žabljak.”

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u Elaborat u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, Trg durmitorskih ratnika (stara zgrada Opštine), kancelarija broj 8, radnim danima od 11 do 13 časova, kao i na  web sajtu Opštine Žabljak.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak i u elektronskoj formi na e-mail: stanojkav@gmail.com je 30.05.2022.godine.

 

Druga javna tribina o Elaboratu održaće se 30.05.2022. godine sa početkom u 11 časova u sali Skupštine opštine Žabljak.

 

SEKRETAR,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Sava Zeković