baner
/>

Kontakti

Opština Žabljak

Trg durmitorskih ratnika 1, 84220 Žabljak, Crna Gora

+382 (0) 52/360-102 +382 (0) 52/360-103 sozabljak@t-com.me zabljak.me
logo

SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

Vasilije Jakšić

tel/ fax: 052-361-040 e-mail: sozabljak@t-com.me
SAMOSTALNI SAVJETNIK I ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Branislav Ćeranić

tel: 052-361-978 e-mail: sluzbenikzaler@zabljak.me e-mail: predsjednikzb@gmail.com e-mail: sozabljak@t-com.me
TEHNIČKA SEKRETARKA

Stojanka Karadzić

tel/ fax: 052-360-102 tel/ fax: 052-360-103

SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

GLAVNI ADMINISTRATOR

Goran Vujičić

tel/ fax: 052-361-130 tel: 069-339-894

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

Jelena Bojović

tel/ fax: 052-361-977 e-mail: sozabljak@t-com.me e-mail: finansijezabljak@gmail.com
SAVJETNIK ZA UTVRĐIVANJE I KONTROLU POREZA ZA NEPOKRETNOSTI

Marija Radulović

tel: 052- 360-180 e-mail: finansijezabljak@gmail.com

SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE

INSPEKTOR ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA

Koviljka Bošković

tel: 052- 360-180 e-mail: finansijezabljak@gmail.com
ŠEF RAČUNOVODSTVA

Svetlana Kasalica

tel: 052- 361- 717
ŠEF TREZORA I BUDŽETA

Vladimir Gagović

tel: 051-361-717

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA UREĐENJE PROSTORA, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

Sava Zeković

tel/ fax: 052-361-419
SAVJETNIK ZA GRAĐEVINARSTVO

Tatjana Vojinović

tel: 069 -339 -897 e-mail: tatjana_vojinovic@yahoo.com
SARADNIK ZA URBANIZAM

Vesko Dedeić

tel: 069 -355 -746 e-mail: urbanizamzb@t-com.me
SAMOSTALNI SAVJETNIK I ZA STAMBENE POSLOVE, ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I KOMUNALNI INSPEKTOR

Stanojka Vemić

tel: 052-360-330 e-mail: urbanizamzabljak@t-com.me
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I ZASTUPNIK OPŠTINE

Mirčeta Tomčić

tel: 052- 361-330 e-mail: opstina-zastupnik@t-com.me
SAMOSTALNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE

Dušica Šćepanović

tel: 069-643-301 e-mail: urbanizamzabljak@t-com.me

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Slađana Knežević

tel/ fax: 052- 361 - 918
ARHIVA

Ljiljana Smolović

tel: 052- 361- 271
SAVJETNIK ZA OBRAZOVANJE I PREVENCIJU NARKOMANIJE

Ljeposava Miljić

tel: 069- 886 -637

BORAČKO-INVALIDSKA I SOCIJALNA ZAŠTITA

Dragomir Vuković

tel: 052 - 361- 271

IT SEKTOR

Nikola Pješivac

tel: 067-211-287

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

Vidoje Tomčić

tel: 052-361-969
SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

Mile Leković

tel: 052-361-058

AGROBIZNIS INFO CENTAR

SAMOSTALNI SAVJETNIK I ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Darko Stijepović

tel: 052 - 361- 101 e-mail: agrobizniszb@gmail.com
SAMOSTALNA SAVJETNICA ZA PODRŠKU POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Dijana Leković

tel: 069 854 854 e-mail: agrobizniszb@gmail.com e-mail: dijanalekovic@yahoo.com

JU.CENTAR ZA KULTURU ŽABLJAK

Miroje Dzabasan - direktor

tel/ fax: 051- 361- 057 e-mail: czkzabljak@gmail.com

JP ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE

Radovan Bošković - direktor

tel: 052-361-179

TURISTIČKA ORGANIZACIJA ŽABLJAK

Vanja Šarović - direktor

tel: 052-361-802 e-mail: durmitor1@t-com.me

KOMUNALNA POLICIJA

NAČELNIK

Nikola Dubljević

tel: 052-361-505

POLICAJCI

Slavko Pavlović

tel: 067-909-10-09

Slobodan Poleksić