baner
/>

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUŽBE PREDSJEDNIKA OPŠTINE ŽABLJAK
SPI PPI Javni registri i javne evidencije
PPI Programi i planovi rada
PPI Izvještaji i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz svoje nadležnosti
PPI Nacrti, predlozi i konačne tekstove strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođenje
PPI Nacrti i predlozi zakona i drugih propisa, kao i mišljenja eksperata na te propise
PPI Pojedinačni akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom
PPI Rješenja i druge pojedinačne akte koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica
PPI Informacija kojoj je po zahtjevu pristup odobren
Spisak službenika i namještenika sa zvanjima
PROAKTIVNI PRISTUP INFORMACIJAMA - Spisak javnih funkcionera i njihovih zarada