OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

03.07.2020
Da je za nosioca projekta Crnogorski Telekom A.D. iz Podgorice donijeto Rješenje br. 04-UP1-322/20-30/7 od 01.07.2020. godine kojim se daje saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije „Pometenici“, čije je postavljanje planirano na dijelu kat. parcele br. 1639 KO Brajkovača, opština Žabljak. Detaljnije u prilogu
Preuzmite prilog

COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED