Obavještenje-Telekom - Pometenici

06.05.2020
Obavještava zainteresovanu javnost da je Crnogorski Telekom A.D. iz Podgorice kao nosilac projekta podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije „Pometenici“, čije je postavljanje planirano na dijelu kat. parcele br. 1639 KO Brajkovača, opština Žabljak Detaljn ije u prilogu
Preuzmite prilog

COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED