Poreske prijave obavještenje

15.04.2020
Poreski obveznici (pravna lica) mogu skenirani primjerak poreske prijeve dostaviti na mail adresu: finansijezabljak@gmail.com -  Uz poresku prijavu  poreski obveznik jedužan  dostaviti bilans stanja za godinu koja prethodi godini za koju se porez utvrđuje, zaključni list i analitičku karticu osnovnih sredstava.Obrazac prijave poreza na nepokretnosti (PPN2) možete preuzeti na OVOM LINKU.

COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED