OBAVJEŠTENJE ZA LICA STARIJA OD 65 GODINA

23.03.2020
Lica starija od 65 godina, a koja u domaćinstvu nemaju mlađih osoba, za dostavu ljekova, hrane i drugih potrepština, mogu se obratiti na BESPLATAN broj Crvenog krsta:069 19 44 75, ili na broj Službe zaštite Opštine Žabljak:123

COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED