OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

11.12.2019.
Da je Popadić Igor iz Nikšića kao Nosilac projekta podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat: Eko Lodge hotel rizort divlje ljepoote i tipske kuće čija izgradnja se planira na kat. parceli br. 548/10 KO Motički Gaj I, u opštini Žabljak. Detaljnije u prilogu
Preuzmite prilog

COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED