Konkurs za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2016/2017.godinu

29.11.2016.
Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji -imaju prebivalište na teritoriji opštine Žabljak  najmanje dvije godine prije raspisivanja konkursa za dodjelu stipendija i čiji je prosjek ocjena minimum  “ 8” ( osam),- studenti prve godine studija ako su nosioci diplome „Luča I” ili  “Luča II”. Detaljnije u prilogu
Preuzmite prilog

COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED