INFO KULTURNE USTANOVE I MANIFESTACIJE

KULTURNE USTANOVE I MANIFESTACIJE


Razvoj i unapređenje kulture se ostvaruje kroz djelatnost JU Centar za kulturu Žabljak, koja je osnovana 1993. godine. JU Centar za kulturu Žabljak egzistira kao kompleksna institucija kulture u čijem sastavu se nalaze Narodna biblioteka i čitaonica, kao i bioskop “Durmitor”. Scene Doma kulture su otvorene, kako za amaterske, tako i za profesionalne poslenike kulture, a u cilju prepoznavanja pravih i utemeljenih vrijednosti naše baštine. Narodna biblioteka i čitaonica Žabljak, kao organizaciona jedinica Centra, svoju aktivnost obavlja u prostorijama JU Centra za kulturu Žabljak. Manifestacije koje su se do sad utemeljile, a čiji su organizatori, osim Centra za kulturu, Opština Žabljak i Turistička organizacija, zahtijevaju osmišljeni tok koji bi predstavljao kontinuitet kulturih događaja. Postala je tradicija da se u Žabljaku organizuje manifestacija “Dani planinskog cvijeća”, kaja se održava u julu mjesecu. Zadnjih godina aktuelna je i manifestacija “Dani durmitorske hrane”, u cilju promocije zdrave hrane sa ovog područja, a samim tim i obogaćivanja turističke ponude našeg grada.Kulturna djelatnost se ostvaruje kroz umjetničko stvaralaštvo, kulturne manifestacije, bibliotekarstvo, kulturno umjetnički amaterizam, kao i kroz ostvarivanje svih vidova saradnje i zaštite u oblasti kulture. U cilju daljeg razvoja i unapređenja kulturne oblasti neophodno je u što većem obimu primjenjivati mjere i aktivnosti utvrđene Zakonom o kulturi, ali i usvajati savremene modele regionalnog i evropskog iskustva i prakse.


COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED