INFO ŠKOLSKE USTANOVE

 OBRAZOVNE INSTITUCIJE U ŽABLJAKU


U opštini Žabljak nastava se izvodi u dvije osnovne i jednoj srednjoj školi:
- OŠ „Dušan Obradović“ Žabljak,
- OŠ „Vuk Knežević“ Njegovuđa,
- SMŠ „17 septembar“  Žabljak.
U školskoj 2018/2019. godini u OŠ “Dušan Obradović“ nastavu pohađaju ukupno 222 učenika, raspoređena u 11 odjeljenja. Ukupan broj zaposlenih je 27. Broj učenika je u stalnom opadanju zbog migracije stanovništva, naročito stanovnika mlađe dobi. Škola je otvorena, interaktivna, umrežena, savremeno opremljena, okrenuta savremenim trendovima, savremenim metodama rada, međupredmetnom povezivanju i projektnom djelovanju. U njoj se primjenjuju nastavni planovi i programi upotpunjeni načelima održivog razvoja i zaštite životne sredine. Zgrada osnovne škole, nalazi se u strogom centru grada. Useljena je 1967. godine. Poslije izvedenih radova na renoviranju nalazi se u izuzetno dobrom stanju. Školski prostor čini 20 specijalizovanih učionica i kabineta, biblioteka, sala za fizičko vaspitanje, zbornica, kancelarije i pomoćne prostorije. Škola takođe, posjeduje veliko školsko dvorište u čijem sklopu se nalazi ograđeni sportski teren i parking prostor.
U OŠ „Vuk Knežević“ Njegovuđa, nastavu pohađaju 33 učenika, raspoređena u 9 odjeljenja. Ukupan broj zaposlenih je 12. Školska zgrada u Njegovuđi je izgrađena prije 30 godina i zahtijeva djelimičnu rekonstrukciju krova, kao i uvođenje sistema centralnog grijanja. Škole su, uglavnom, zadovoljavajuće opremljene savremenim nastavnim sredstvima.
Srednja škola u Žabljaku ima dva nastavna područja: Gimnazija- opšti smjer i Stručno obrazovanje- tehničar usluživanja i kulinarstva, restorater, gastronom i konobar, a ukupan broj učenika koji trenutno pohađa nastavu je 114. Nastavni proces realizuje 19 radnika, a broj zaposlenih je 25. OŠ „Dušan Obradović“ i SMŠ „17 septembar“ nastavu izvode u istoj školskoj zgradi, u prijepodnevnoj smjeni OŠ, dok u popodnevnoj  prostorije koristi SMŠ.
U predškolskoj  ustanovi, dječji vrtić „Eko- bajka“, za školsku 2018/2019. godinu  upisano je 65 dijece. Rad je organizovan u tri vaspitne grupe (mališani od jedne do šest godina): mlađoj, srednjoj i starijoj grupi mališana. Vrtić je počeo sa radom školske 2008/09. godine. U školskoj 2016/17. godini po prvi put je organizovan rad za mališane iz srednje grupe. Broj zaposlenih u vrtiću je 10. Zgrada vrtića je u odličnom stanju, učionice su prozračne i opremljene savremenim didaktičkim pomagalima.
Kako u Žabljaku nema ustanova visokoškolskog obrazovanja, većina svršenih srednjoškolaca upisuje studije  u drugim gradovima gdje i pretežno ostaju nakon školovanja, što u velikoj mjeri utiče na depopulaciju stanovništva u našoj opštini. 
Opština Žabljak od 2002. godine stipendira studente koji ispunjavaju kriterijume iz opštinske  Odluke o stipendiranju studenata.


COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED