Glavni administrator

Sampleimage Milika Ostojić
Rođen 1960. godine u Žabljaku.
Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici.
Oženjen, otac dvoje djece.Trg durmitorskih ratnika 1
tel: 052 361 130
e-mail: sozabljak@t-com.me

Opis poslova administratora
COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED