Aktivnosti kancelarije

Hronološki pregled aktivnosti :

1.Mjesec februar 2008.godine:  U saradnji sa policijskom ispostavom Žabljak i pripadnicima pljevaljske ispostave Granične policije Žabljak realizovan je praktični čas „ Labrador u akciji otkrivanja mirisa opojnih sredstava“.Cilj ove “demonstracije” je bio finalizacija dotadašnjeg,polugodišnjeg teorijsko-edukativnog angažmana Kancelarije namijenjenog učenicima osnovne i srednje škole sa Žabljaka , kao i građanima.
2.Mjesec april 2008.godine: U okviru  kampanje “Moj izbor je pjesma – droga nikad”, Kancelarija je organizovala školske karaoke za učenike prve ciljne grupe (VIII i IX razred OŠ “Dušan Obradović” ). Ovaj vid aktivnosti je ocijenjen kao izrazito adekvatan oblik preventivnog djelovanja, a bio je predložen i podržan od strane učenika, aktivnih učesnika kreativnih radionica.
3.Mjesec maj 2008.godine: Kampanja “ Plesom protiv droge” realizovana je  u saradnji sa OŠ “ Dušan Obradović” , SMŠ “ 17 septembar” i Centrom za kulturu –Žabljak. Kancelarija je za polaznike plesne škole koju je organizovala NVO “Kraljevski par” iz Pljevalja a u okviru pomenute kampanje, obezbijedila majice sa sloganom “Plesom protiv droge”.
U saradnji sa opštinskom Službom za sport  počela je sa radom škola tenisa, u koju je upisano 120- oro djece različite starosne dobi.Kancelarija je polaznicima obezbijedila majce sa sloganom “As za život“, i na taj način običlježila Svjetski dan borbe protiv pušenja – 31.maj.
4.Mjesec jun 2008.godine: Na poziv kotorske Kancelarije prisustvovali smo simpozijumu na temu : „Savremeni pristup liječenju bolesti zavisnosti – narkomaniji“ . gost predavač Dr Slavko Sakoman. U saradnji sa ispostavom Granične policije – Pljevlja realizovan je izlet edukativnog karaktera( za 60 učenika prve ciljne grupe) na granični prelaz Metaljka.Učesnici izleta su prvo obišli stanicu Granične policije u Pljevljima gdje su bili podijeljeni u manje grupe, s ciljem da im stručna lica objasne aktivnosti koje pripadnici Granične policije  obavljaju na tom prostoru.Na graničnom prelazu Metaljka pripadnici Granične policije su održali predavanje na temu „Značaj i značenje graničnog prelaza za pojedinca i kolektiv“i upoznali učesnike izleta sa osnovnim aktivnostima koje se obavljaju na graničnom prelazu.Pored toga djeca su imala priliku i da sama učestvuju u vršenju nekih aktivnosti(zaustavljanje auta,provjera dokumenata,prtljažnika i sl.).Pored posjete stanici Granične policije i  graničnog prelaza,ovaj izlet je podrazumijevao i posjetu kulturno - istorjskim znamenitostima Pljevalja(manastir Sv.Trojice)i privrednim subjektima(termoelektrana),gdje su učesnici imali priliku da im se obrate odgovorna lica i ukažu na značaj pomenutih znamenitosti i subjekata.Pored ovog vida aktivnosti  koji je realizovan povodom obeležavanja Svjetskog dana borbe protiv narkomanije, Kancelarija je 26.juna angažovala deset učenika VIII razreda koji su građanima i turistima dijelili majce(sa sloganom „Plesom protiv droge“i „As za život“,kao i letke „Uključi se bre-reci droga ne!“). U saradnji sa opštinskom Službom za poljoprivredu i Centrom za kulturu- Žabljak,Kancelarija je animirala 20 učenika prve ciljne grupe za učešće u turističko-kulturnim manifestacijama ,koje se tradicionalno održavaju na Žabljaku.Učenici su posjetiocima  dijelili majice i letke i na taj način vršili promociju Kancelarije i njenih ciljeva.                                                                                                                                                                                                                        
5. Mjesec jul 2008.godine: U organizaciji opštinske Službe za sport,Kancelariju su posjetili predstavnici NVO OFK „Nikšić“ i 25-oro djece iz Nikšića,koja treniraju fudbal u OFK „Nikšić“.
6.Mjesec septembar 2008.godine: Kancelarija je u saradnji sa opštinskom Službom za sport  organizovala učešće za 35-oro djece(uzrasta od 7do12god.) u međunarodnoj „OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS“ 2008god.,koja  se organizuje pod pokroviteljstvom Vlade Danske u saradnji sa crnogorskim opštinama.Aktivnosti su realizovane u opštini Pljevlja.
7.Mjesec oktobar 2008.godine:Kancelarija je posjećena od strane odgovornih  lica iz Filijale za borbu protiv droge i krijumčarenja,i Filijale za suzbijanje opšteg  i   privrednog kriminaliteta Sastanku je prisustvovalo i petnaest učenika iz prve ciljne grupe. Kancelarija je u saradnji sa opštinskom Službom za društvene djelatnosti,orgnizovala   izlet edukativnog karaktera(namijenjenog učenicima prve ciljne grupe).Izlet je  podrazumijevao obilaske i posjete kulturno-istorijskim spomenicima,znamenitostima i obeležjima koja se nalaze na prostoru opštine Žabljak,kao i posjete onim „fizičkim oblicima“ koji ukazuju na privredni značaj istih za opštinu Žabljak.  Predstavnik Kancelarije je na poziv kotorske Kancelarije prisustvovao seminaru,namijenjenom profesionalcima angažovanim na polju prevencije,na temu „Savremeni pristup u prevenciji narkomanije“i javnoj tribini ;gost-predavač - prof.Dr Slavko Sakoman. Krajem mjeseca oktobra uspostavljena je saradnja sa Kancelarijom iz Berana,i počele su pripreme za drugu fazu kampanje „Moj izbor je pjesma-droga nikad“,koja je realizovana  u decembru 2008.
8.Mjesec decembar 2008.godine: U saradnji sa Ispostavom policije-Žabljak i podgoričkom Kancelarijiom, realizovana je  tribina na temu „Droga među nama“-gost predavač  Dušan Raspopović.Učesnici tribine  su bili različite starosne dobi, učenici prve i druge ciljne grupe,njihovi profesori,javne ličnosti i građani.
9.Mjesec februar 2009.godine: Pored redovnih aktivnosti,Kancelarija je u ovom mjesecu pojačala saradnju sa Ispostavom policije-Žabljak,na način što je na predlog korisnika preventivnih aktivnosti,angažovala kontakt- policajca u radu dvočasovne radionice  na temu „Policajac u zajednici i prevencija rizičnih ponašanja“.Ovaj vid aktivnosti je, od strane korisnika ocijenjen kao vrlo efikasan i inicirao je i sledeću aktivnost,koja je podrazumjevala posjetu Ispostavi policije-Žabljak,od strane volontera Kancelarije.Pomenuta aktivnost je podrazumijevala obilazak službenih prostorija, pritvorskih jedinica i upoznavanje  sa osnovnim zadacima koje žabljačka Ispostava obavlja,sa posebnim osvrtom na zadatke krimi-službe.I u prvoj, i u drugoj aktivnosti bile su zastupljene grupne i individualne metode rada .
10.Mjesec april 2009.godine: U ovom periodu rad Kancelarije je, bio obilježen i saradnjom sa Komunalnom policijom-Žabljak,koji je podrazumijevao angažovanje odgovornih lica iz Komunalne policije u radu kreativnih radionica na temu“Ja i moj grad“.Ovaj vid saradnje sa navedenim subjektom ,baziran je isključivo na informativno-edukativnom  angažmanu namijenjenom preadolescentima i adolescentima,o osnovnim pitanjima i problemima sa kojima se Komunalna policija bavi.Navedene aktivnosti su bile „opredijeljene“ opštim,posebnim i pojedinačnim značajem i značenjem djelovanja Komunalne policije u opštini Žabljak,kao i primarnim intervencijama iniciranim od strane Kancelarije.Cilj ovakvog oblika  angažmana  i jedne i druge strane je podizanje nivoa ekološke svijesti „populacije pod rizikom“. Kancelarija je na inicijativu nadležnog Sekretarijata,bila „predstavljena i zastupljena“ na Konferenciji-NPAM u Podgorici.
11.Mjesec maj 2009.godine: Redovne aktivnosti Kancelarije u ovom periodu ,bile su obogaćene i sledećim vidovima  djelovanja od strane više subjekata:posjeta Kancelariji od strane predstavnika beranske Kancelarije (Mila Zečević i Ljiljana Lekić),njihovo učešće  u radionici na temu „Moja planeta –planeta bez poroka“ i distribucija postera o PAS-u(poklon beranske Kancelarije).Glavni akteri radionice su bili volonteri Kancelarije i učenici 7/1 razreda OŠ“Dušan Obradović“-Žabljak. Kancelarija je u saradnji  sa Ispostavom policije-Žabljak,Ispostavom granične policije-Pljevlja i firmom MRG iz Beograda,organizovala za  adolescente,preadolescente, direktore škola i predstavnike javnog i kulturnog  života  iz  Žabljaka,prezentaciju Programa prevencije droga u školama i Mistral kompleta za detekciju i identifikaciju droga.
12.Mjesec jun 2009.godine: Kancelarija je u saradnji sa opštinskom Službom za sport organizovala fudbalski turnir pod sloganom“CRVENI KARTON ZA DROGU“.Učesnici su bili  dječaci i djevojčice rođeni 1997 i mlađi, iz Pljevalja,Rožaja,Mojkovca i Žabljaka.Navedene aktivnosti su“ciljno definisane“-obilježavanje 26.Juna-Svjetskog dana borbe protiv narkomanije.
13.Mjesec septembar 2009.godine:Kancelarija je,uz redovne aktivnosti realizovala i dvije faze(I i III) predviđene projektom „STOP DROGI-PUT ŽIVOTU“:
1.postavljanje dva bilborda na „graničnim“rubovima opštine Žabljak:
-(3.00m x 2.00m)x 2=12.m2,pored regionalnog puta R-4.dionica Đurđevića Tara-Mojkovac u mjestu Đurđevića Tara na km 35+700 sa lijeve strane u pravcu stacionaže,i
-(3.00m x 2.00m)x20=12.00m2,pored regionalnog puta R-5.dionica Žabljak-Šavnik u mjestu Virak na km 27+500 sa desne strane u pravcu stacionaže;(Rješenje:Vlada Crne Gore-Direkcija za saobraćaj Br.03-7279/2 od 03.09.2009.god.).
Bilbordi nemaju „svakodnevni reklamno-komercijalni karakter“ već isključivo informativno- edukativni karakter.Njihova neophodnost i opravdanost,se mjere preko indikatora koji podrazumijeva III nivo primarno-preventivne intervencije,a koji je sadržan u Programu rada Kancelarije za  2009.god.
2.štampanje 500 kom.majica,koje su distribuirane na fudbalskom turniru“CRVENI KARTON ZA DROGU“,održanog  povodom dana opštine Žabljak-17. septembra(uz učešće gosti iz NVO OFK „NIKŠIĆ“).U okviru ove akcije održan je i jesenji kros,koji je okupio učenike OŠ“Dušan Obradović“, OŠ“Vuk Knežević“ i SMŠ „17 Septembar“-Žabljak,i uspostavljena je saradnja sa AK“DURMITOR“-Žabljak.Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti,obezbijedilo je Ministarstvo Finansija-Vladina komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću-Projekat „STOP DROGI-PUT ŽIVOTU“, Ugovor Br.4699/Pg./05.06.2009.god.
14.Mjesec decembar 2009.godine: Realizacija V i VI faze projekta „STOP DROGI- PUT ŽIVOTU“(štampanje informativno- edukativnog materijala i edukativne brošure,čija je  distribucija vršena tokom prve dekade 2010god.,u okviru redovnih primarno-preventivnih aktivnosti.
15.Mjesec mart 2011.godine:Učešće Volonterke Kancelarije  Joane Skembri na tradicionalnoj osmomartovskoj izložbi domaće radinosti u organizaciji NP „Durmitor“.Svojim neobičnim proizvodima pomenuta Volonterka je osvojila prvo mjesto.
16.Mjesec jul 2011.godine:Učešće dvije Volonterke (Marija Terzić i Kristina Pašić)na  manifestaciji „Dani planinskog cvijeća“, u organizaciji Opštine Žabljak i Centra za kulturu – Žabljak (prva nagrada).
17.Mjesec april-maj-jun 2012.godine: Ovaj  izvještajni period je obilježila  saradnja sa Ispostavom policije, Turističkom inspekcijom  i  Komunalnom policijom sa Žabljaka.Naime u okviru projekta „ Policija u zajednici“, realizovana je aktivnost „ Prevencija rizičnih ponašanja“ u okviru koje je osnovcima i srednjoškolcima predočen problem zloupotrbe droga,točenja pića licima mlađim od 18 godina i kocki kao poroku. Kancelarija je posjećena od strane Snežane Stevović – Janković, Samostalnog savjetnika III za prevenciju narkomanije iz opštine Kotor. Tom prilikom Snežana  je u Kancelariji, učenicima srednje škole „ 17 septembar“ sa Žabljaka  održala  predavanje   na temu „ Adolescencija i narkomanija“. Njen angažman je pokazatelj jedne izvanredne saradnje koju žabljačka Kancelarija ima sa istom iz Kotora. 
Povodom 26.Juna Svjetskog dana borbe protiv narkomanije, Kancelarija je u saradnji sa Ispostavom policije – Žabljak, a u okviru policijske akcije „ Mladost“, organizovala tribinu za žabljačke učenike i njihove roditelje i nastavnike na temu „ Prepoznavanje droga i njihova zloupotreba“. U radu su učestvovali službenici grupe za suzbijanje droga Filijale za Berane, Bijelo Polje i Pljevlja i  Centra za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak.
18.Mjesec oktobar-novembar-decembar 2012.godine: Šest Volontera Kancelarije je, bilo u jednodnevnoj posjeti kotorskoj Kancelariji.Cilj posjete je bio upoznavanje sa načinima rada kotorske Kancelarije i razmjena iskustava.
19.Mjesec mart 2013.godine: Realizovane su dvije kreativne radionice na temu „Kuda nakon osnovne škole“ i „Kuda nakon srednje škole“.Radionice su bile namijenjene polumaturantima i maturantima sa Žabljka.Gost predavač je bila Mirjana Kulić – psiholog,Savjetnik za profesionalnu orijentaciju i rehabilitaciju ZZZCG- Biro rada Pljevlja.Tom prilikom je distribuiran informator „Kuda nakon osnovne škole“ namijenjen učenicima devetih razreda.
20.Mjesec jun 2013.godine: Učešće na okruglom stolu o Strategiji razvoja sistema socijalne i dječje zaštite Strategiji razvoja socijalne zaštite starih lica,Podgorica.
21.Mjesec oktobar-novembar-decembar 2013.godine: Učešće na okruglom stolu na temu „ Izazovi u primjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti“,Podgorica.
Učešće  na tribini „Dani otvorenih vrata“, koja je organizovana u okviru kampanje „Svako dijete treba porodicu“,čiji cilj je promocija hraniteljstva u Crnoj Gori .Organizatori tribine su bili Centar za socijalni rad za Pljevlja i Žabljak i UNICEF .Uloga  moderatora  tribine bila je rezervisana za Volontera Kancelarije, a jedan broj njih je uzeo i učešće u diskusiji.
Kancelarija je u saradnji sa učeničkom kompanijom Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“iz Vršca, organizovala za učenike srednje i osnovne šklole(uzrast 13-18 godina)promociju preduzetništva kod mladih i programa„Dostignuća mladih“. Kancelariji je poklonjen živcomer,proizvod učeničke kompanije iz Vršca.Predavači su bili Volonterka Kancelarije Kristina Pašić i Stevan Petrov, učenik pomenute škole iz Vršca.
22.Mjesec jun 2014.godine: U ovom periodu grupa od deset mlađih Volontera Kancelarije, prisustvovala je predavanju na temu „Radon u kući“u organizaciji  Ministarstva održivog razvoja i turizma.
23.Mjesec jun-jul-avgust 2015.godine:Volonteri Kancelarije su bili angažovani za rad na dobrotvornom bazaru „Donatorski bazar prehrambenih proizvoda“,čiji je cilj bio prikupljanje sredstava za nabavku opreme Službi zaštite i spašavanja opštine Žabljak.
24. Mjesec decembar 2015.godine: Volonterke Kancelarije Milica Raonić i Ivana Joksimović su učestvovale na tribinama povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv side (1 decembar). Tribine su organizovale OŠ „Dušan Obradović“,Žabljak i SMŠ „17.septembar“,Žabljak.Naše Volonterke su prenijele svoja iskustva sa petodnevnog seminara na temu“MI BIRAMO NENASILJE“, u organizaciji NVO PRIMA“iz Podgorice.
25. Mjesec januar/februar/mart 2016: Kreativne radionice i aktivnosti „individualnog karaktera“.   
26.Mjesec april/maj/jun 2016 godine:Kreativne radionoce i aktivnosti „individualnog  karaktera“.
27.Mjesec jul/avgust/septembar 2016: Učestvovali smo na petodnevnom kampu „Sebi želim“ (01.-05.avgust 2016.godine,Cetinje).Na kampu je učestvovalo 50 mladih starosti od 15 do 19 godina, iz Nikšića,Plužina,Šavnika,Žabljaka i Pljevalja.Glavni cilj programa „Sebi želim“, je podrška mladima da definišu svoje aspiracije i korake ka njihovom ostvarenju, kao i da steknu socio – emocionalne vještine neophodne za lični i profesionalni razvoj i ostvarenje svojih aspiracija.Organizatori kampa su: UNICEF i Kancelarije za kordinaciju Sistema  UN u Crnoj Gori,a glavni partner u sprovođenju aktivnosti programa je Pedagoški centar Crne Gore. Pod mentorstvom predstavnika Kancelarije, na kampu su učestvovali :Ivana Joksimović,III razred  SMŠ „17.septembar“ – Žabljak, Andrijana Ćosović i Milan Šibalić, učenici I razreda  SMŠ „17.septembar“- Žabljak. Nakon kampa program je nastavljen  realizovanjem radionica u SMŠ „17.septembar“ – Žabljak i trajaće do februara 2017.godine. Takođe, smo učestvovali i na trećem omladinskom kampu u okviru projekta „Anti-Dop Ambasadori bez granica „(29.septembar – 02.oktobar 2016.godine,Neum).Cilj kampa je doprinos smanjenju rizika od zloupotrebe droga među mladima kroz aktivnosti podizanja svijesti i multidisciplinarni pristup (sinergija civilnog sektora,državnih institucija i inicijative mladih)u prekograničnoj regiji. Na ovom kampu , je po prvi put na teritoriji Crne Gore i BiH , primijenjen program „Unpluugged – Imam stav“ koji je naučno utemeljen i daje mjerljive rezultate širom Evrope.Organizatori ovog vida aktivnosti su NVO „Preporod“-Nikšić i NVO „PROI“-Sarajevo, što predstavlja  nastavak uspješne saradnje  Kancelarije i civilnog sektora.

28. Mjesec oktobar/novembar/decembar  2016.:
Realizovane su četiri jednodnevne radionice o socio-emocionalnim vještinama.Radionice su realizovane u prostorijama OŠ „Dušan Obradović“,vikendima ,po sledećem rasporedu:
1. 01.10.2016.god- Tema: timski rad;
2.30.10.2016.god.- Teme: samopouzdanje,optimizam i kreativnost,
3.06.11.2016.god.- Tema: tolerancija,empatija i samokontrola i
4.12.11.2016.god.- Tema: poštenje i zahvalnost.
Cilj radionica je bio da se učenici OŠ“Dušan Obradović“- Žabljak(8 i 9r.),SMŠ „17.septembar“ - Žabljak i učenici Obrazovnog centa iz Šavnika (srednjoškolci) upoznaju sa dijelom karakternog obrazovanja, koje čini devet odabranih vještina i vrlina: timski rad,samopouzdanje,optimizam, kreativnost,tolerancija, empatija, samokontrola, poštenje i zahvalnost. Na  radionicama su pored učenika iz navedenih škola ušestvovali i mladi iz Nikšića. Polaznici radionica su crtežom u hodniku škole predstavili devet pomenutih vještina i vrlina. Naime,Ivana Joksimović, Andrijana Ćosović,Tara Božović i Milan Šibalić  su u saradnji sa učenicima OŠ „Dušan Obradović“- Žabljak (Milan Šljivančanin, Slavko Gvozdenović, Tamara Popović,Anđela Bojović i Anastasija Đurišić) , a uz nesebičnu stručnu podršku i pomoć profesorice likovnog vaspitanja Milice Šibalić,oslikali dva crteža -Vrapcosovci i Socio-emocionalni  časovnik. Prilikom ove aktivnosti učenici su imali i pomoć profesora fizike Dejana Dajkovića,koji se nesebično trudio da fotografijom zabilježi svaki trenutak. Navedene aktivnosti su dio programa „Sebi želim“, u koji smo se uključili u  mjesecu avgustu 2016.godine.
U mjesecu decembru ,Kancelariju su posjetili učenici III/1 OŠ „Dušan Obradović“ .U trajanju od tri školska časa  učenicima je predstavljen način rada Kancelarije i preventivni program.Koncept radionice je bio prilagođen starosnoj dobi učenika. Predavanjem na temu“Stigmatizacija oboljelih od AIDS-a“,koje je realizovano u saradnji sa SMŠ „17.septembar“ – Žabljak obilježen je Svjetski dan borbe protiv side (1 decembar).


Hronološki pregled saradnje sa NVO sektorom:

1.Mjesec maj 2009.godine:Uspostavljena je saradnja sa NVO „SŽK“iz Podgorice.
Naime,Kancelariju su posjetile predstavnice pomenute NVO Ljiljana Raičević i Aida Perović-Ivanović, i održale predavanje volonterima Kancelarije na temu“Seksualno i reproduktivno zdravlje“.Tematsko predavanje je uključivalo i distribuciju priručnika“Priručnik za seksualno i reproduktivno zdravlje“i brošure „ Tvoj pasoš-tvoja sloboda“.   
2.Mjesec jul 2009.godine: Kancelarija je u saradnji sa opštinskom Službom za sport i NVO OFK“NIKŠIĆ“iz Nikšića,uzela učešće u obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv narkomanije-26 Juna(učešće  OFK“Durmitor“ na fudbalskom turniru „FUDBAL DA DROGA NE“ u Nikšiću).                     
3.Mjesec septembar 2009.godine: Uz redovne aktivnosti,Kancelarija je uspostavila i  saradnju  sa NVO“ZID“ iz Podgorice, koja je podrazumjevala učešće Kancelarije,u istraživačkoj djelatnosti koja je usmjerena ka utvrđivanju koliko zajednica može da pruži mladima u Crnoj Gori.U „konkretnoj“istraživačkoj aktivnosti, ispred Kancelarije su bili angažovani njeni Volonteri kao „primarna ciljna grupa“.
4.Mjesec decembar 2009.godine: Učešće Volonterke Kancelarije(Marije Terzić,učenica I/1 gimnazije-SMŠ „17 septembar“) na seminaru,koji je realizovan u okviru projekta“Vršnjaci birajmo nenasilje“,čiji je pokrovitelj Ministarstvo kulture,sporta i medija,odnosno Kancelarija za mlade,a realizator NVO „SŽK“-Podgorica.Na taj način je Kancelariji obezbijeđeno 70 primjeraka priručnika „Seksualno nasilje-priručnik za djecu i mlade“,koji je  distribuiran adolescentima i starijim adolescentima tokom marta 2010.god.,u okviru redovnih preventivnih aktivnosti.
 5.Mjesec maj 2010.godine:Volonteri Kancelarije su učestvovali na međunarodnom   festivalu“MOSTOVI SPAJAJU LJUDE“(mjesto održavanja-Veliki most na Tari),čiji organizatori su NVO“ORGANIZACIJA ŽENA CRNE GORE“Podgorica i NVO „TARA“Pljevlja.Cilj učešća je bila promocija rada Kancelarije i distribucija  informativno-edukativnog materijala.   
6.Mjesec septembar 2010.godine:   Uz redovne aktivnosti Kancelarija je radila i na edukovanju grupe volontera (5 učenika SŠC„17 septembar“-Žabljak),koji su učestvovali na trodnevnom seminaru na temu“Mladi protiv nasilja nad mladima“,održanom u Budvi 17-19 septembra 2010. Organizator seminara je bila NVO“SŽK“-Podgorica,uz podršku  IOM-a i Kancelarije za mlade.Cilj ovog seminara je bila obuka Volontera Kancelarije  za aktivnost definisanu kao“ Vršnjačka  edukacija“.
7.Mjesec oktobar –decembar 20011.godine: Učešće sedam Volontera Kancelarije u projektu „Vršnjačkom edukacijom protiv vrčnjačkog nasilja“,koji je realizovan kroz finansijsku podršku Uprave za mlade i sport,u cilju realizacije Nacionalnog plana akcije za mlade,tj. Akcionog plana za mlade za 2011.godinu.Seminar je podrazumijevao trening za vršnjačke edukatore na temu nenasilne komunikacije i nenasilnog rešavanja konflikta,a realizator je bila NVO „PRIMA“ iz Podgorice u saradnji sa gore pomenutim subjektima.Cilj ovog oblika  intervencije je prevencija i smanjenje vršnjačkog nasilja kod  djece i mladih, i širenje kulture nenasilja i nenasilnog rešavanja konflikta.Volonteri su u obavezi da stečena znanja prenesu svojim vrčnjacima kroz radioničarski rad i tematska predavanja,kako u Kancelariji tako i u školi.
Uspostavljena je saradnja sa Crnogorskim društvom za borbu protiv raka(tematsko predavanje;gost- predavač Domagoj Žarković).
Kancelariju su posjetili predstavnici NVO „PRIMA“ i OK „STARI AERODROM“,iz Podgorice(Aida Ivanović i Ilda Dautović).Cilj posjete je bio nastavak projekta „Vršnjačkom edukacijom protiv vršnjačkog nasillja“.Pored Volontera, adolescenata i starijih adolescenata,radnom sastanku je prisustvovao i predstavnik CSRŽB i Sekretar nadležnog Sekretarijata.
Kancelarija je u ovom izvještajnom periodu bila posjećena i od strane predstavnika NVO „DA  ZAŽIVI  SELO“ iz Pljevalja(Azra Džukljan i Mladen Zorić). Cilj posjete je bio uključivanje Kancelarije u projekat koji podrazumijeva „mapiranje“subjekata koji se bave pitanjima mladih.
8.Mjesec septembar 2012.godine: Učešće Volontera u projektu „ Jačanje kapaciteta NVO Prima u prevenciji vršnjačkog nasilja“( četiri modula/ seminara  u trajanju od devet  dana).Organizatori seminara su bili NVO „Prima“ iz Podgorice, Incest trauma centar“ iz Beograda i CRNVO.Ciljevi ove aktivnosti  su prevencija nasilja u tinejdžerskim ljubavnim vezama, shvatanje fenomena nasilja kroz znanje o seksualno – reproduktivnom zdravlju, sticanje novih znanja, iskustava i socijalnih vještina neophodnih za prepoznavanje i prevazilaženje tematskog problema, kao i pisanje priručnika za vršnjačke edukatore.
Prvi modul  na temu „ Vršnjačka edukacija – učimo na iskustvu volontera I „ , održan je 02. 07.2012. god. u Igračkoteki u Nikšiću;
Drugi modul na temu „ Prevencija nasilja u tinejdžerskim ljubavnim vezama“ održan je 24 i 26 avgusta 2012.godine u hotelu „ Grand „ na Cetinju;
 Treći modul na temu „ Seksualno – reproduktivno zdravlje – istine i zablude“ održan je 15 i 16 septembra 2012. godine u hotelu „ Bambis „ u Podgorici.
  Četvrti modul „ Vršnjačka edukacija – učimo na iskustvu volontera II“, 05-07 novembar, hotel Aleksandar Budva. 
Na završnom modulu Volonterka Ivana Smolović dobila je Sertifikat za učešće na specijalističkom treningu Incest Trauma Centra – Beograd, za vršnjačke edukatore iz oblasti prevencije nasilja u tinejdžerskim vezama.
Navedene aktivnosti su bile namijenjene mladima iz Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Pljevalja i Žabljaka.Ispred Kancelarije, kao njeni Volonteri učestvovale su Ivana Smolović, Kristina Pašić, Marija Terzić i Jovana Džaković, učenice II i IV razreda Gimnazije, SMŠ „ 17 septembar“.
Kancelarija je bila posjećena od strane predstavnika Crnogorskog društva za borbu protiv raka. Tom prilikom učenici osnovne i srednje škole su upoznati sa opasnostima koje nastaju konzumiranjem duvana, a poseban akcenat je stavljen na neophodnost preventivnog rada u nižim razredima osnovne škole. Tokom susreta, Volonterka Kancelarije Ivana Smolović je pomenutom društvu poklonila svoju pjesmu „ Jedna pruga“, koja je objavljena u dnevnom listu „Pobjeda“- dječji magazin. Sadržaj pjesme se direktno tiče predmetne teme.
9.Mjesec decembar 2012.godine: Tri Volonterke Kancelarije su učestvovale na crnogorskoj premijeri mnogostruko nagrađivanog australijskog filma „ TAGGED“, koju je organizovala NVO „PRIMA“ sa ambasadom Australije.Na premijeri je govorila nerezidentna ambasadorka Australije dr Helena Studdert.Cilj ovakvog oblika djelovanja je skretanje pažnje javnosti, a prije svega mladih, na sveprisutniji problem sajber nasilja, kao i na važnost i neophodnost prevencije ove vrste nasilja.
10.Mjesec novembar 2013.godine:Učešće na okruglom stolu na temu“ Uloga javnog i civilnog sektora u borbi protiv vršnjačkog nasilja na internetu“,Podgorica.Na ovaj način je nastavljena saradnja sa NVO „PRIMA“ iz Podgorice.
11.Mjesec jun-jul-avgust 2015.godine: Uspostavljena je saradnja sa NVO“PREPOROD“ iz Nikšića.Zahvaljujući toj saradnji Volonterka Ivana Joksimović je učestvovala na sedmodnevnom edukativno-zabavnom kampu u Neumu (16-22.avgust).Jedan od ciljeva kampa je obuka 80 mladih ljudi da postanu Anti-Dop Ambasadori, koji će biti ne samo aktivni učesnici u kreiranju sopstvenog razvoja,već će predstavljati i podršku razvoju mladih iz svojih zemalja.Njihov zadatak je implementacija vršnjačke edukacije u svojim školskim zajednicama uz koordinaciju NVO „Preporod“ iz Nikšića i udruženja „PROI“ iz BiH.Ivana je dobitnik sertifikata „ANTI-DOP-AMBASADOR“,Svoja iskustva sa pomenutog kampa svakodnevno prenosi svojim vršnjacima,mlađim i starijim drugarima koji su polaznici kreativnih radionica.
12.Mjesec novembar 2015.godine: Volonterke Milica Raonić  i Ivana Joksimović su učestvovale na petodnevnom seminaru na temu „MI BIRAMO NENASILJE“,koji je organizovala NVO „PRIMA“ iz Podgorice.Cilj seminara je edukovanje 25 vršnjačkih edukatora iz Crne Gore koji će svojim djelovanjem u lokalnoj sredini uticati na smanjenje vršnjačkog nasilja. Pomenute Volonterke su dobitnice Sertifikata za uspješno pohađanje treninga“Vršnjačka edukacija u prevenciji vršnjačkog nasilja“.
13.Mjesec februar 2016.godine: Počeli smo sa realizacijom seta  vršnjačkih  Anti Dop radionica,namijenjenih osnovcima,srednjoškolcima i studentima. Voditelj radionica je Ivana Joksimović,učenica II razreda SMŠ “17 septembar”,Volonterka Kancelarije i  Anti –Dop  ambasador. Ova aktivnost se realizuje u saradnji sa NVO “Preporod” iz Nikšića, na čiji poziv smo 17. februara prisustvovali  završnoj  konferenciji  projekta   3 BALKAN, na temu “Tretman bolesti zavisnosti u Crnoj Gori – prilike i potrebe”.
14.Mjesec  mart 2016.godine: Volonterke Kancelarije Milica Raonić i Ivana Joksimović su u organizaciji  NVO „Prima“ iz Podgorice učestvovale na trodnevnom seminaru, koji je održan u Podgorici od 04.03. do 06.03.2016.godine.Tema seminara je bila „Vršnjačka edukacija u prevenciji nasilja u mladalačkim ljubavnim vezama“. U mjesecu martu Kancelarija je bila posjećena od strane predstavnika NVO“Preporod“ iz Nikšića (Jovan Bulajić i Nikola Mijušković).Cilj posjete je bio pružanje podrške  Anti-Dop Ambasadoru  Ivani Joksimović , koja je 11.03.2016.godine održala radionicu za učenike devetog razreda OŠ“Dušan Obradović“ sa Žabljaka. Na radionici su predstavljeni  osnovni zadaci  Anti- Dop Ambasadora.
15.Mjesec april/maj/jun 2016.godine: U saradnji sa NVO “Preporod” iz Nikšića, realizovane su tri radionice: jedna za učenike I razreda  Gimnazije – SMŠ “17.septembar”, jedna za učenike osnovne škole  (mješovita grupa) “Dušan Obradović”- Žabljak I jedna radionica za roditelje u organizaciji  SMŠ “17.septembar” – Žabljak. Voditelj radionica za učenike je bila Anti – Dop Ambasador Ivana Joksimović, a predavači na radionici za roditelje su bili Slađana Mijanović iz KZPN Kotor I Jovan Bulajić, izvršni direktor “Preporoda”. Ivana Joksimović , kao volonter Kancelarije I predstavnik iste su ,prisustvovali  I proslavi deset godina rada NVO “Preporod”, koja je upriličena u Nikšiću, 29.06.2016.godine.
16.Mjesec  oktobar/novembar/decembar 2016.godine: U saradnji sa NVO “Preporod” iz Nikšića,realizovana su dva predavanja za učenike SMŠ “17.septembar”-Žabljak I jedna radionica za roditelje I prosvetne radnike .Tema predavanja za učenike je bila “Mladi I psihoaktivne supstance”, a za roditelje I prosvetne radnike “Adolescencija I psihoaktivne supstance”. Predavanja I radionice na pomenute teme su realizovane I u OŠ “Vuk Knežević” – Njegovuđa.Predavači su  bili Slađana Mijanović iz KZPN Kotor I Jovan Bulajić, izvršni direktor  NVO“Preporod” iz Nikšića.
*Kreativne radionice  su  tip primarno – preventivne aktivnosti  svakodnevnog (redovnog)karaktera i zauzimaju posebno mjesto u radu Kancelarije.Polaznici radionica sami biraju teme , a vrlo često dobiju ulogu voditelja-kreatora cjelokupnog  radioničarskog procesa,gdje  posebno dolazi do izražaja angažman Volontera – vršnjačkih edukatora.Na radionicama razmjenjujemo iskustva, stičemo nova znanja,bavimo se samokritikom i kritikom,“lovimo“ simpatije kroz prozor,radujemo se,doručkujemo,  odmaramo od “napornih škloskih obaveza” i svakodnevnih “smorova”, pođemo na rođendan kod drugara ili oni dođu kod nas pa zajedno gasimo svećice,pišemo pjesme, recitujemo, pjevamo,glumimo, svađamo se, mirimo se iiiii još mnogoooooo,mnogooooooo  toga.. jednostavno vodimo rat protiv neznanja i dosade.Kad nam”dogori fitilj” dohvatimo se flaše, naravno domaće česmovače,zamezimo raktoklum sa orasima i sve to bogato začinimo kockama  šećera….,kao nekad što smo znali raditi kod naših baka….. Kreativne radionice su toliko “loše i smorne” da se ne propuštaju,pa se na nedjelnom nivou  desi  od pet  do deset bježanja sa  časova redovne nastave .Eeee,onda ide onaj najteži dio…..”kaznica za bježanciju”,pa onda ide lažno obećanje “neću nikad više” naravno do sledeće prilike, onda kaznica malkice poraste, e onda sledi ono iskreno i čisto “izvinjence”.Kad jedan  od tri sata koliko ih  imamo(a koji nam inače služe za zbunjivanje) pokaže da je tačno 14:00h,onda počinje “žurka” traže se produžetci ….. i sve to traje,traje i traje,  i na  kraju u 15:00h  čuje se  tužno “doviđence”.Izvinjavmo se kolegama i komšijama na spratu i u cijeloj zgradi za malo intenzivnije “zujanje”,ali šta da radimo….tu smo, gdje smo, srećni smo.Najtiše  su nam one radionice kada “recikliramo čupava osjećanja i raspoloženja”,tada  papirići lete na sve strane ……A tek “individualni termini”….oni su priča za sebe…..naša tajna, tajna koja ostaje tajna jer je tajno tajna!

COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED