Predsjednik SO Žabljak

Sampleimage Vidoje Tomčić
Predsjednik SO Žabljak
 
Rođen 27.04.1961. godine, Mala Crna Gora, Žabljak.
Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1985. godine.
Do sad radio kao: komercijalista u preduzeću SKI Centar Durmitor, Savjetnik u Upravi prihoda, Republički tržišni inspektor, direktor Šumske uprave, direktor Šumskog preduzeća a.d. Žabljak i Rukovodilac Centra za Socijalni rad Žabljak.
 
Oženjen, otac troje djece.
 
Telefon: 052/361 -969
 
E-mail: vidoje.tomcic@gmail.com

Opis poslova predsjednika SO Žabljak
Pošaljite poštu predsjedniku SO Žabljak
COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED