Opis poslova podpredsjednika opštine Žabljak

Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i vrši druge poslove koje mu predsjednik povjeri.

COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED