KOMUNALNA POLICIJA

VD Načelnik Komunalne policije  Milika Ostojić
Tel: 069 375 069
Fix: 052 361 505

Komunalni policajac Slavko Pavlović
Tel: 069 606 336

Komunalni policajac Slobodan Poleksić
Tel: 069 633 918

ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI
PRAVILNICI KOMUNALNE POLICIJE
IZVJEŠTAJI
OPIS POSLOVA