AGRO BIZNIS CENTAR - opis poslova


Vrši savjetodavno-konsultivne i informativne poslove u stočnoj i biljnoj proizvodnji
Daje saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
Rješava po zahtjevima za privremena korišćenja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe
Vrši procjenu šteta individualnim proizvođačima (stočarima) i preduzima dalje aktivnosti po istim 
Vrši poslove selekcije stoke A i Z kontrole, licenciranje, oplemenjivanje i premije u stočarstvu
Vrši poslove sortimenta bilja-sjemenarstva, plodoreda, hibridizacije 
Predlaže mjere za suzbijanje poljskih šteta
Pruža podršku u realizaciji kredita vršeći usluge izrade i implementacije investicionih biznis planova u stočnoj i biljnoj proizvodnji za MIDAS, IPAD, IRF i druge pozive.
Vrši registraciju poljoprivrednih gazdinstava i vodi evidenciju registra za iste
Vrši registraciju poljoprivrednih proizvođača , i vodi registar za organske i neorganske proizvođače
Izdaje uvjerenja poljoprivrednim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
Predlaže i prati realizaciju agro-budzeta u saradnji sa drugim subjektima
Predlaže mjere za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od elementarnih nepogoda
Vrši poslove iz oblasti lovoprivrede (programi, projekcije)
Vrši poslove iz oblasti vodoprivrede, izdaje vodne uslove, vodne dozvole i vodne saglasnosti, i vodi propisane evidencije
Uređuje i obezbjeđuje uslove za upravljanje vodama, vodnim zemljištem i stara se o njihovoj zaštiti i korišćenju
Utvrđuje i prati stanje erozivnih područja na teritoriji opštine i utvrđuje mjere erozivne zaštite
Vodi evidenciju o staračkim naknadama 
Rješava o upisu i vodi registar poljoprivrednih proizvođača
Podstiče poslove tržišta i marketinga poljoprivrednih poslova, prati otkup stoke, organizuje pazare, vrši otkup mlijeka i mlječnih proizvoda, vune, kože kao i biljnih proizvoda
Vrši izradu projekata i lokalnih strategija razvoja poljoprivrede
Vrši administrativne poslove
Vodi upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga
Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Odlukama Skupštine i predsjednika opštine.

COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED