OLS Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti

SEKRETAR SEKRETARIJATA

Slađana Knežević


Adresa: Trg Durmitorskih ratnika br1 84220 Žabljak
Tel:052-361-918
E-mail: sozabljak@t-com.me

OPIS POSLOVA
COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED