MEĐUNARODNA SARADNJA

Opština Žabljak je registrovana u PADOR-u 

Opština Žabljak registrovana je u PADOR  ("Potential Applicant Data Online Registration) bazi podataka pri Evropskoj komisiji.  EuropeAid ID (Identifikacioni broj) Opštine Žabljak je      ME-2010-EOK-3009564752.

OPŠTINE POBRATIMI
SARADNJA SA REPUBLIKOM SLOVENIJOM
SARADNJA SA REPUBLIKOM ITALIJOM
SARADNJA SA REPUBLIKOM KINOM
PROJEKTI
COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED