Sekretar skupštine

Mile Leković - sekretar skupstine


Rođen 27.05.1963.godine u Pljevljima.
Diplomirao na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 1995.godine


Do sada radio u Osnovnom sudu u Žabljak, Sekretar u Šumarskom preduzeću a.d. Žabljak, Savjetnik u opštini Pljevlja i Komunalni inspektor i inspektor za saobraćaj i puteve u opštini Žabljak.


Neoženjen.


Telefon: 052- 361- 058  

Opis poslova sekretara skupštine
COPYRIGHT © 2013 WEB CENTER. ALL RIGHTS RESERVED