/> />
Javni poziv za prodaju zemljišta

Javni poziv za prodaju zemljišta

09.04.2021.

Opština Žabljak prodaje nepokretnosti – građevinsko zemljište u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana “Kovačka dolina II” (“Službeni list CG”- opštinski propisi, broj 67/15) i to:detaljnije u dokumentu...

DETALJNIJE
Najava XV-e Sjednice Skupštine opštine Žabljak

Najava XV-e Sjednice Skupštine opštine Žabljak

29.03.2021.

Sjednica Skupštine održaće se dana 01.04.2021.godine (Četvrtak) sa početkom u 10 časova u sali SO-e Žabljak. Detaljnije u dokumentu...

DETALJNIJE
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo Javni poziv za pomoć skladištenju i povlačenju sa tržišta viškova merkantilnog krompira crnogorskih poljoprivrednih proizvođača

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo Javni poziv za pomoć skladištenju i povlačenju sa tržišta viškova merkantilnog krompira crnogorskih poljoprivrednih proizvođača

24.03.2021

Link: https://mpr.gov.me/vijesti/241344/JAVNI-POZIV-ZA-POMOc-SKLADIsTENJU-I-POVLAcENJU-SA-TRzIsTA-VIsKOVA-MERKANTILNOG-KROMPIRA-CRNOGORSKIH-POLJOPRIVREDNIH-PROIZVOdAcA.html...

DETALJNIJE
ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI

ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI

22.03.2021

Ovom Odlukom dan 22.mart 2021.godine, proglašava se Danom žalosti, kao sjećanje na preminule od posledica korona virusa na teritoriji opštine Žabljak. Detaljnije u dokumentu...

DETALJNIJE
Obavještenje o javnoj raspravi o nacrtu strategije zapošljavanja opštine Žabljak 2021-2025

Obavještenje o javnoj raspravi o nacrtu strategije zapošljavanja opštine Žabljak 2021-2025

12.03.2021

Obavještavamo Vas da će se javna rasprava o Nacrtu Strategije zapošljavanja opštine Žabljak  za period 2021-2025  održati od 12.03.2021.godine  do 26.03.2021.godine. Detaljnije u dokumentu...

DETALJNIJE